Strammen Maxx

En scheen Rezept wenn ma owens von der Schaff kimmt, den maachen eisch ma jed Woch mindestens 1 Möl.

Wat dou dafir brouchscht:
  •          2 Sticker Brööd
  •          2 Scheiwen Schinken
  •          2 Scheiwen Keees
  •          2 Ähja
  •          a bissjen Butta

Wie mäscht dou dat:

Dou hillscht dat Brööd un däscht et in de Tosta. In da zwischenzät kannscht de schönn möl de Owen ö maachen. Dann hillscht de de Butta und mäscht die of die Schmeren. Dann lähscht dou e bissjen Schinken und Kees droff un dann ab in de Owen mät Hitzt von owen!

Wenn den Kees lansam ofängt ze schmelzen, kloopscht de die Ähja in de Pann. Dann hillscht de dat Brööd rous und däscht die Ähja droff. Wenn de willscht kannscht dou noch ä bissjen Päefer un Salz droff maachen. (Eisch maachen dat immer!)
Söö! Dann löss et eisch schmacken. 

Eieren Bondy

Kommentare