gaabsen

Mit gaabsen wird im Gusenburger Dialekt das Gähnen bezeichnet.
Wat is de loo dann nomma am gaabsen? Hat denn net geschloof?
Hier gaabst eine Kaatz:

Foto Domenico Salvagnin CC BY 2.0

Kommentare